שיטת מונטסורי, גמישות המחשבה

שיטת מונטסורי, למרות הנאמר ע"י הארגונים הבינ"ל, שכביכול מיצגים את השיטה, ומחייבים את כל מי שמעוניין לפעול/להפעיל באמצעות מסגרות חינוך, עם הצורך בתעודות, הינה שיטה גמישה שניתנת לפירוש ולהתאמה למקום ולזמן.

דר' מונטסורי, מעולם לא נתנה שם מסחרי לשיטה, כיוון שגם היא חשבה כי על השיטה להתפתח ולהשתנות ולהתאים את עצמה לשינויים שיכולו בעתיד.

אבל השם כמותג חינוכי נשאר, אלפי גני ילדים ובתי ספר בארץ ובעולם, עוסקים במה שהם מכנים שיטת מונטסורי.

לכן, בתי ספר שנושאים את שם השיטה, יכולים לכוון לדברים שונים.שיטת מונטסורי

ישנם מוסדות חינוך (גנים ובתי ספר) ומורים שמפרשים את הפילוסופיה (מילה במילה) ישירות לדברים שהיא כתבה, עמיתיה לעבודה ואו תלמידיה הישירים, ממשיכי דרכה.

אסכולה אחרת של ממשיכי דרכה של מונטסורי, חושבת שיש לאפשר לשיטה להיות מושפעת ע"י זרמים או תרבויות מקומיות.

כלומר, שיישום השיטה יכול להשתנות, בהתאם לחשיבה שתתאים לזמן ולמקום בהם תופעל.

התומכים בגישה זו מאמינים, כי השימוש באותה שיטה ובאותם אמצעים בהם השתמשה דר' מונטסורי בימינו, לא היו מביאים תוצאות דומות.

הערך וההשפעה שלהם על ילדים בגלל חוסר ההתאמה למימד הזמן.

קיימת גישה שלישית, שמסתמכת על יסודות שיטת מונטסורי אבל נותנת לה פירוש בן זמננו.

גישה זו, גורסת ששיטת מונטסורי בעצמה משקפת מהות, גמישות וטבעיות ואין בה השפעות קבועות של אישיות או תרבות כל שהן.

זרם זה, מאפשר להרחיב ולהגדיל את השיטה מעבר לפעילויות ולאמצעים בהם השתמשה דר' מונטסורי, אבל לשמר בהגינות את הקשר לעקרונות.

לדוגמה, שני עקרונות שבחרו לשמר:

תפיסת החופש: החופש הוא תנאי בסיסי ללמידה ע"פ שיטת מונטסורי.

חופש במובן הרחב של המילה הינו מטרה, ולא נקודת התחלה בתהליך.

ילד חופשי (יכול להיות גם בוגר חופשי) יכול להיות רק מי שפיתח את הפוטנציאל שלו לשלב בו הוא מעדיף לפתור בעיות שנקרות בדרכו באופן עצמאי, אבל עדיין מרשה לעצמו כשצריך, לשאול את הזולת, על מנת לקבל הכוונה. על פי הגדרתה, ילדים לא ממושמעים או חסרי מיומנויות בסיסיות אינם יכולים להיחשב כחופשיים.

וזאת למה? הואיל והם נשארו משועבדים לצרכים המידיים שלהם או שנשארו תלויים באופן במרבית הזמן בעזרת הזולת (יכול להיות אצל ילדים: הורים מורים חברים או אצל בוגרים: אשה או בעל). מבוגר עצמאי גדל והתפתח מילד חופשי.

תפיסת המשמעת: המשמעת העצמית הינה התנאי שני ללמידה ע"פ שיטת מונטסורי.

הכוונה למשמעת פנימית, שהיא למעשה שליטה פנימית על התנהגותו, אותה יכול הילד למפתח, באמצעות שיטת מונטסורי.

ע"פ דר' מונטסורי, ילדים רבים, חסרי משמעת פנימית, חשים תסכול בגלל חוסר דרבון פנימי או גירוי עצמי ללמידה וחוסר בהזדמנות לבטא הצלחה.

לטענתה, בקלות ניתן "להפוך" יותר לילדים שמחים, אם נאפשר להם להתמודד עם משימות מאתגרות שמתאימות ליכולתם, נלמד אותם לשלוט באנרגיות שלהם, כך שיוכלו לחוות תחושות של הישגיות.

איך אנחנו בחרנו לשמר את עקרונות השיטה, קראו בהמשך.

כתיבת תגובה