שם הורה *
גיל הילד *
הבנת הוראות המשחק *
תגובות הילד למשוב ולהצלחה *
התייחסו לרמת הקושי *
רעיונות ונושאים לשדרות נוספות *
האם מעונינים במשחקים דומים *
מייל *