תג ארכיון: משחקים לפעוטות בני שנתיים

משחקים לפעוטות בני שנתיים? מתאים או לא!

משחקים לפעוטות בני שנתיים, האם לימודיסק מתאים? התשובה לגבי התאמת משחקים לפעוטות בני שנתיים, תלויה בשני גורמים עיקריים: א. במידת החשיפה של הילד למשחקי מחשב או למדיה אלקטרונית אחרת, בעבר ב. למידת נכונות ההורים לאפשר לו גישה למדיה האלקטרונית לסייע לו להתגבר על הקושי הראשוני במפגש עם כלי/מכשיר/מתקן חדש. בגילאים אלה, שנתיים שלוש,  עיקר הבעיות […]