כשנתקלים בדברים מיוחדים כמו משחק לימודיסק, אני מרגישה חובה להמליץ. עובר לכל ילדי, במשפחה המורחבת מפה לאוזן ונראה שמתהווה "דור" שנהנה. תודה צופי.