למעשה, אנחנו מההורים שמתנגדים למחשב ומעדיפים משחקי שטיח וקופסה. מיה ראתה את המשחק אצל אחיין שלנו, נדנדה עד שקיבלה. אפשר לאמר שאנחנו מרוצים "מההסכמה" המשחק נהדר!!