אני אסירת תודה לכם עבור התוכנות שיצרתם עבורנו! בני וביתי נהנים כל כך מהפעילויות ואפילו אינם מבחינים שהם עוסקים בתכנים לימודיים.