דורון לא ישב מעולם בסלבנות יותר משתי דקות ליד המחשב. נראה כי המפגש עם דוני גרם לשינוי, מקשיב בסבלנות להוראות, מתמיד ולא חושש לנסות גם כשנראה שלא יודע את התשובה. הצלחה מסחררת לגבינו.