רכשתי את משחק ההכנה לכיתה א' עבור ילדי הגן. הצלחת המשחק מעבר לתכנים מתבטאת בציפית הילדים לזמן המשחק שלהם.