מעיין, התקשה בהכרת האותיות ולא הצלחנו לעניין אותו בפעילות שתלמד אותו, סרב בתוקף להשתמש בחוברות עבוד או ברעיונות אחרים שהצגנו בפניו. דוני מלימודיסק הצליח לשבור את הקרח מעבר למצופה. תודה לך צופי שאפשרת...